C: Nunaminertat ataatsimoorussassatut siunertaqarfigineqartut

Nunaminertanik ataatsimoorussassatut siunertaqarfigineqartunik atugassiissutigineqartunik atuinerit pillugit aalajangersakkat immikkut ittumik qiterisaqarfiit tamanillu tikinneqarsinnaasutut siunertaqarfigineqartut pillugit aalajangersakkani pingaarnerniipput.

Qiterisaqarfittut siunertaqarfigineqartut imatut paasineqassapput; niuertarfiit, namminersorluni inuussutissarsiorfiit, sullissiviit inissiallu. Nunaminertani qiterisaqarfittut siunertaqarfigineqartutut atugassiissutigineqartuni tamanit tikinneqarsinnaasutut siunertaqarfigineqartunik ataasiakkaanik sanaartortoqarsinnaavoq.

Tamanit tikinneqarsinnaasutut siunertaqarfigineqartut imatut paasineqassapput; oqaluffiit, Ilisimatusarfik, Namminersorlutik Oqartussat, Kommuneqarfiup Allaffia, atuarfiit, meeqqeriviit assigisaallu aamma inissiat ataasiakkaat. Nunaminertani tamanit tikinneqarsinnaasutut siunertaqarfigineqartutut atugassiissutigineqartuni qiterisaqarfittut siunertaqarfigineqartunik ataasiakkaanik sanaartortoqarsinnaavoq.

Qiterisaqarfiit
Qiterisaqarfinni illoqarfimmi atuuffinnik soorlu niuertarfiit, namminersorluni inuussutissarsiuteqarfiit, (suliffeqarfiit ussassaarinernik / piseqqusaarinernik ingerlatsiffiusut, qarasaasialeriffiit, eqqartuussissuserisut, illussanik titartaasartut, ingeniørit, illunik tuniniaasartut, kukkunersiuisut assigisaallu), kigutileriffiit, (kigutilerisoq, isikkanik tagiartuisartoq, tarnit pissusaannik immikkut ilisimasalik assigisaallu), sullissiffiit, pisortat allaffeqarfiat, inissiat, akunnittarfik, sutorniartarfik, biilinut inissiisarfik, teknikkikkut atortulersuutit pisariaqartinneqartut assigisaallu naleqqussarneqarsinnaapput. Taamatuttaaq inuussutissarsiutit avatangiisinik artukkiinngitsut soorlu sannaaviit, assassornermik ingerlatsiviit, quersuaqarneq, assartuussinerit assigisaallu naleqqussarneqarsinnaapput.

Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut nunaminertatut sanaartorfigineqanngitsutut ataatsimoorussatut taamaallaat aaqqissuunneqarsinnaapput atorneqarlutillu, aamma sumiiffiup inissisimaneranut atorneqarneranullu naleqquttumik iluseqartinneqassapput.

Tamanit tikinneqarsinnaasutut siunertaqarfigineqartut
Tamanit tikinneqarsinnaasutut siunertaqarfigineqartunut atuarfik /atuartitsinerit, meeqqanut inuusuttuaqqanullu aamma utoqqarnut sullissiviit, oqaluffik, pisortat allaffeqarfiat, inissiat, kulturimut siunertaqartinneqartut, sunngiffimmi atugassatut sukisaarsartarfittullu siunertaqarfigineqartut, biilinik inissiisarfik aammaa teknikkikkut atortulersuutit pisariaqartinneqartut assigisaallu.

Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut allatut siunertaqarfigineqartutut atugassiissutigineqarsimanngitsut nunaminertatut tamanit tikinneqarsinnaasutut avatangiisit inissisimaffiannut atorneqarnerannullu naleqquttuutillugit taamaallaat aaqqissuunneqassapput atorneqarlutillu.