L: Nunaminertat sukisaarsartarfittut immikkut isikkullit

Immikkoortut ilaa L-it nunaminertani immikkut sukisaarsartarfittut isikkoqartuni sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut siunertanut, sanaartukkanut atortulersuutinullu atugassiissutigineqarput. Tamakku assersuutigalugu tassaasinnaapput sisorarnermi atortulersuutit, takornarianut illuaqqat ataatsimoortut, atuartut tammaarsimaartarfii, akunnittarfiit, pisuttuat aqqutaat aamma timersornermi sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit allat.

Namminersorluni mikinerusumik inuussutissarsiuteqarnerni atorneqarsinnaasunik soorlu assersuutigalugit panertitsivinnik, pujoorivinnik, naatsiivinnik assigisaannillu tamakku nammineq atugassaatillugit atortulersuisoqarsinnaavoq. Atortulersuutit tamakku illuaqqanut ataasiakkaanut atatillugit sanaartorneqassapput.

Immikkoortut ilaanni killilimmik assigiinngitsunik inuussutissarsiuteqarfiliortoqarsinnaavoq, tamakku immikkoortup ilaat immikkut sukisaarsartarfittut isikkoqarnera pingaarneq allanngortinngippassuk. Tassunga tunngatillugu killilimmik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik aniguiniarfissanillu nammineq atugassanik sanasoqarsinnaavoq – immikkoortut ilaanni K-ni malittarisassat assigalugit. Aammattaaq ataatsimoorussanik teknikkikkut pilersuutinik ivertitsisoqarsinnaallunilu imminnut qanittunik illuliortoqarsinnaavoq, tamakku immikkoortut ilaanni ilutsinit ”illoqarfinganerusunngortitsisinnaasunik”.
Illuaqqat imminnut minnerpaamik 30 meterisut sanaartukkanulluunniit allanut ungasitsigitillugit sananeqassapput. Immikkoortut ilaannut ataasiakkaanut sukumiisunik aalajangersagaliornerni imminnut qaninnerpaaffissat annertunerusut kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqarsinnaapput. Sanaartukkat atortulersuutillu tamarmik ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqartassapput, taamaalillutik avatangiisinut takussunarsaataanatik.
Nunaminertat immikkut sukisaarsartarfiusut puttasulerneqarsinnaapput. Sukisaarsarnernut siunertanut illunullu atasunik aqqusinniortoqarsinnaavoq, aqqusiortoqarsinnaavoq, aqqusineeraliortoqarsinnaavoq. Innaallagissamut imermullu teknikkikkut pilersuutinik ivertitsisoqarsinnaallunilu najukkami pilersuinernut immikkoortut ilaannut ataasiakkaanut kuuffissualersuisoqarsinnaavoq. Naalakkersuisut aatsaat akuersiteqqaarlugit imermik milluaatinik aamma imikumik kuutsitsivinnik kiisalu nukissiuutinik annertunerusunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Tamakkununnga ilassutitut teknikkikkut pilersuutit, assersuutigalugit innaallagissiuutit, seqinisaatit atortulluunniit nukissiuutit allat illuaqqanut ataasiakkaanut atasut pilersinneqarsinnaapput.

Sukisaarsartarfinnik nunamillu soqutigisat qulakkeerniarlugit immikkoortuni K-ni illuaqqat portussusiannut sanilliullugit illuaqqat pukkinnerussasut aalajangersarneqarpoq.

Atortulersuutit assigiinngitsut sukisaarsarnernut siunertaqartunut siunertaqarfigineqartut immikkoortup ilaani atortulersuutinut toqqaannartumik attuumassutillit atorneqarnerminni putsumik, nipimik, tipimik, sajuppillattarnernik allatulluunniit akornusersuutaasinnaasut sanaartorneqassanngillat.

Immikkoortut ilaanni L-ini illuaqqat assigiinngitsut tallimat immikkoortinneqarput: Sunngiffimmi illuaqqat, takornarianut illuaqqat /akunnittarfik, atuartut tammaarsimaartarfiat, illuaqqat piniariartarfiit aniguiniarnermilu illuaqqat:

Sunngiffimmi illuaqqat imatut paasineqassapput; illuaqqat sivikitsuinnarmik najugaqarfigineqartussat. Sunngiffimmi illuaqqat namminerisamik atorneqassapput aammalu annerpaamik 20 kvadratmeterisut annertutigissallutik. Sunngiffimmi illuaqqiornissat sanaartornissamut akuersissuteqartariaqanngillat.

Illut aasarsiortarfiit namminerisatut sunngiffimmi atugassatut paasineqassapput. Illut aasarsiortarfiit 20 kvadratmeterinit anginerusinnaapput, annerpaamillu 100 m²-iusinnaallutik. Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit aasarsiortarfimmik illuliorniaraanni sanaartornissamut akuersissuteqartoqartariaqarpoq.

Takornarianut illuaqqa /akunnittarfiit innuussutissarsiutigalugit atorneqartutut attartortinneqartartutulluunniit paasineqassaaq. Tamakku nalinginnaasumik takornarianut najukkamiluunniit innuttaasunut attartortinneqarsinnaapput. Takornarianut illuaqqat angissusissaat pillugit malittarisassaqanngilaq. Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit takornarianut illuaraliorniaraanni sanaartornissamut akuersissutaateqartoqartariaqarpoq.

Atuartut tammaarsimaartarfii sanaartukkatut, assersuutigalugu meeqqat atuarfiannit, fritidsklubbinit pisortalluunniit suliffeqarfiutaannit atorneqartartutut, paasineqassapput. Atuartut tammaarsimaartarfiisa angissusissaat pillugit malittarisassaqanngilaq kisiannili tamakkuninnga sanaartorniaraanni Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit sanaartornissamut akuersissutaateqartoqartariaqarpoq.

Illuaqqat piniariartarfiit aniguiniarnissamullu illuaqqat illuaqqatut tamanit tikinneqarsinnaasutut paasineqassapput. Illuaqqat tamakku amerlanertigut kommunimit suliniaqatigiiffinnilluunniit sananeqartarput. Illuaqqat piniariartarfiit aniguiniartarfiillu angissusissaat pillugit malittarisassaqanngilaq kisiannili tamakkuninnga sanaartorniaraanni Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit sanaartornissamut akuersissutaateqartoqartariaqarpoq.

Illuaqqanut assigiinngitsunut tunngatillugu tullinnguuttut makku atuupput:

Illuaqqanut assigiinngitsunut tunngatillugu tullinnguuttut makku atuupput:

  Adgangs-forhold Angiss. Portuss. Illuaraq/Illu
Sunng. illuaraq Nammineq Ann. 20 m² Quleriit 1, ann. 6 m Sanaartornissaannut akuersissuteqartariaqanngillat
Aasarsior- tarfik Nammineq Ann. 40 m2 Quleriit 1, ann. 6 m Sanaartornissaannut akuersissuteqartariaqarput
Takornarianut illuaraq Inuussutissarsiutigalugu attartortinneqarsinnaavoq Ann. 60 m² Quleriit 1, ann. 6 m Sanaartornissaannut akuersissuteqartariaqarput
Tammaar- simaartarfik Attartortinneqarsinnaavoq Piumasaqaati- taqanngilaq Quleriit 1, ann. 6 m Sanaartornissaannut akuersissuteqartariaqarput
Aniguiniarfik /Piniariartarfik Tamanit atorneqarsinnaasut Aalajangersaga- qanngilaq Quleriit 1, ann. 6 m Sanaartornissaannut akuersissuteqartariaqarput

Illuaqqanut tamanut tunngatillugu, nunaminertamik atuinissamut agguaassisarnermut malittarisassat sanaartornermilu inatsit atuuttoq ilaapput.