Containerinik inissiisarnerit

Imm. 1. Containerinut nunaminertamik atugassiisarnerit ataavartuunerusarput, matuma ataani malittarisassani minnerpaaffissatut piumasaqaataasut naammassineqarsimappata.

Imm. 2. Containerit illutut illulluunniit ilaatut atorneqartut Kalaallit Nunaanni Illuliornermut malittarisassani piumasaqaataasunik naammassinnissimassapputt.

Imm. 3. Illoqarfinni nunaqarfinnilu immikkoortut ilaannut tullinnguuttut makku atuupput:

 • Containerit inissaqarfinni atorneqartut qalipanneqassapput qalliuserneqarlutilluunniit, taamaalillutik illutut isikkoqartinneqalerlutik.
 • Containerit quitut imaluunniit umiarsualivinni inuussutissarsiuteqarfinniluunniit quersuartut atorneqartut qalipanneqanngikkunik qalliuserneqassapput, taamaalillutik suliffeqarfiup isikkuanut ataatsimoortumut ilassuutsinneqalerlutik. Containerit qaavini inaalitaasinnaasut torersumik, aalajangerlugit imminullu illersorsinnaasumik inissinneqassapput aamma sumiiffimmi angallannermut navianaataassanngillat.
 • Containerit qiterisaqarfinni atorneqartut qalipanneqanngikkunik qalliuserneqassapput, taamaalillutik illutut isikkoqarnerulersinneqarlutik.
 • Containerit qaqutigoortumik nunaminertanut sanaartorfigeqqusaanngitsunut inissinneqarunik qalipaammik sakkukitsumik qalipanneqassapput, taamaalillutik nunami takussaannginnerulerlutik imaluunniit qalliutinik assersorneqassapput, taamaalillutik quitut isikkoqartinneqalerlutik.Conatainerit mikisut qimmilivinni quitut atorneqartut qalipaammik sakkukitsumik qalipanneqassapput, taamaalillutik nunami takussaannginnerulerlutik imaluunniit qalliutinik assersorneqassapput, taamaalillutik quitut isikkoqartinneqalerlutik.
 • Sumiiffinni E-ni umiarsualiveqarfinni inuussutissarsiuteqarfinniluunniit quitut quersuartullu mikisutut atorneqartut qalipanneqassapput qalliuserneqarlutilluunniit, taamaalillutik suliffeqarfiup ataatsimut isikkuanut ilassuuttunngortinneqarlutik. Taasariaqartut allat Containerit qaavini inaalitaasinnaasut torersumik, aalajangerlugit imminullu illersorsinnaasumik inissinneqassapput aamma sumiiffimmi angallannermut navianaataassanngillat.
 • Nunaqarfinni containerit quitut quersuartulluunniit mikisutut atorneqartut qalipanneqanngikkunik qalliusersorneqassapput, taamaalillutik nunaqarfiup ataatsimut isikkuanut ilassuutsinneqalerlutik. Taasariaqartut allat Containerit qaavini inaalitaasinnaasut torersumik, aalajangerlugit imminullu illersorsinnaasumik inissinneqassapput aamma sumiiffimmi angallannermut navianaataassanngillat.

Imm. 4. Immikkoortut ilaannut asimiittunut tullinnguuttut makku atuupput:

 • Sumiiffinni K-ni containerit qaqutiguinnaq illuaraqarfinnut inissinneqarsinnaasarput aamma qalipaammik sakkukitsumik qalipanneqarsimassapput, taamaalillutik nunami ersarippaallaarunnaarsillugit imaluunniit qalliummik quitut isikkoqalersillugit takujuminaallisarneqassapput.
 • Sumiiffinni L-ini containerit qaqutiguinnaq sumiiffinnut immikkut sukisaarsarnermut isikkoqartunut inissinneqarsinnaasut qalipaammik sakkukitsumik qalipanneqanngikkunik taamaalillutik nunami ersarippaallaarunnaarsillugit imaluunniit qalliummik quitut isikkoqalersillugit takujuminaallisarneqassapput.
 • Sumiiffinni M-ini umiarsualiveqarfinni inuussutissarsiuteqarfinniluunniit quitut quersuartullu mikisutut atorneqartut qalipanneqassapput qalliuserneqarlutilluunniit, taamaalillutik suliffeqarfiup ataatsimut isikkuanut ilassuuttunngortinneqarlutik.
 • Sumiiffinni N-ini containerit quersuartullu mikisutut atorneqartut qalipanneqassapput qalliuserneqarlutilluunniit, taamaalillutik suliffeqarfiup ataatsimut isikkuanut ilassuuttunngortinneqarlutik. Taasariaqartut allat Containerit qaavini inaalitaasinnaasut torersumik, aalajangerlugit imminullu illersorsinnaasumik inissinneqassapput aamma sumiiffimmi angallannermut navianaataassanngillat.
 • Asimi nunaminertani sanaartorfigeqqusaanngitsuni containerinik inissiisoqassanngilaq (Sumiiffii O-t).