Nunaannarmut pilersaarut nr. 7 - Itinnera

Asimut pilersaarummi sumiiffik atuartut tammaarsimaarfissaattut taamaallaat atorneqassasoq aalajangersarneqarpoq, taamaattorli sumiiffimmi Nuummiit Kapisilinnut pisunnerni unnuisarfiusinnaasumik pilersitsisoqarsinnaatillugu. Taamaalilluni allatut atugassanik atortorissaarusersuisoqarsinnaanngilaq imaluunniit sumiiffiup killeqarfiata iluani aalajangersimasumik najugaqartoqarsinnaananilu uninngaartoqarsinnaanngilaq.

Sumiiffimmut Itinnera taassumallu eqqaani nunaminertat, illut atortulersuutillu ilaatinneqarput. Nunaannarmut pilersaarut nunap assingani ilanngussami 1-imi takutinneqartutut killeqarfilersugaavoq aammalu 305 ha-it missaanni annertussuseqarpoq.

Itinnera Kapisillit Kangerluani nunaqarfimmit Kapisilinnit kilometerit qulit missaannik ungasitsigisumiippoq.

Nunaannarmut pilersaarut nr. 7, Itinnera