Velkommen

Hvad er en digital kommuneplan?

Kommuneplanen er blevet digital og det øger tilgængeligheden for borgere, sagsbehandlere, myndigheder og politikere.

Den digitale kommuneplan henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om de regler, fremgangsmåder, bestemmelser og planer der gælder i kommunen, eller ønsker at vide hvad kommunen har af visioner i fremtiden.

Kommuneplanens vedligeholdelse

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år ifølge lovgivningen beslutte, om og hvordan kommuneplanen skal revideres inden for den kommunale valgperiode. Samtidig pålægges det kommunalbestyrelsen løbende at foretage den fornødne ajourføring af kommuneplanen.