Bevaringsværdige områder

Bevaringsområdet omfatter kolonibebyggelsen og de åbne arealer omkring elvens udløb. Den ældre bebyggelse i området kan på baggrund af bebyggelsens beliggenhed og karakter opdeles i tre arkitektoniske miljøer:

  • Havneområdet med pakhuse og produktionsbygninger i tilknytning til kajanlægget (B-15, B-30, B-54, B-56, B-61, B-63 og B-68)
  • Den første kolonibebyggelse omfattende handelens boliger og den første butik på det lille plateau syd for elvløbet (B-7, B-10, B-17, B-19, B-38 og B-55)
  • Randområdet, der indeholder kirken, missionshuset og præsteboligen samt enkelte selvbyggerboliger (B-83, B-85, B-86 og B-406)

Det samlede bevaringsområde er også udpeget som et fokusområde i perioden, og yderligere underinddelt som en del af dette arbejde.

Herudover er følgende enkeltbygninger udpeget som bevaringsværdige: B-5, B-93, B-94, B-95, B-96, B-401 og B-402.

Bevaringsværdige bygninger og bydele: paamiut_gulebynotater_dk.pdf