Nationale vækstcentre

Hvis man breder perspektivet ud til landet som helhed, står det klart, at det afdækkede bosætnings- og flyttemønster for Kommuneqarfik Sermersooq med nogen sandsynlighed også gør sig gældende i resten af landet. I hvert fald kan det konstateres, at Grønland reelt set kun har fem nationale vækstcentre. Ud af landets 17 byer er de fire største byer – der samtidig fungerer som kommunecentre for de fire nye kommuner – med en enkelt undtagelse de eneste byer, der har en befolkningstilvækst i perioden fra 2001-2015:

  • Landets største by, Nuuk, har en befolkningstilvækst på 24 %
  • Den tredjestørste by, Ilulissat, vokser med 8 %
  • Sisimiut, landets andenstørste by, vokser med 8 %
  • Landets fjerdestørste by, Qaqortoq, har en befolkningstilvækst på 2 %

Den eneste og markante undtagelse fra dette mønster er Tasiilaq, der fungerer som et sekundært vækstcenter i Kommuneqarfik Sermersooq og som det primære vækstcenter på østkysten. Med en vækst i perioden på 19 % vokser denne by hurtigere end alle andre byer bortset fra Nuuk. De to hurtigst voksende byer i perioden – Nuuk og Tasiilaq – ligger således begge i Kommuneqarfik Sermersooq.