Trafik, teknik- og miljøforhold

Helistop er placeret nordvest for bygden.

Byen forsynes med el og vand fra værker og snesmeltningsanlæg centralt placeret i byen.

Gråt spildevand afledes til terræn. Forbrændingsanlæg og renovationsplads er placeret øst for byen.

Havnen i Ittoqqortoormiit er en anløbsmole og vanddybden er så ringe, at den kan kun bruges af joller og mindre både. "Jollehavnen" vest for byen, er ikke en rigtig havn, men et sted hvor joller søsættes og tages op med en kran.