Sneoplag

Deponering af sne kan kun ske efter nærmere godkendelse fra Kommuneqarfik Sermersooq. Sneoplagring må ikke være til gene for det daglig virke i området. Kommunen kan bortkøre sneoplag for arealrettighedshaverens regning, hvis dette ikke er overholdt.