Sermiligaaq

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode:

  • Arbejde for, at boligmassen istandsættes og vedligeholdes løbende gennem inddragelse af befolkningen
  • Understøtte bygdemidten som socialt samlingspunkt ved placering af bygdens fremtidige nye fællesfaciliteter
  • Arbejde for, at indhandlingsmulighederne på havnen udvides med eventuelt produktionsanlæg for hellefisk – herunder en samtidig løsning af vandforsyningen

Sermiligaaq ligger på en landtange, der danner østsiden af den ca. 40 kilometer lange Sermiligaaq Fjord. Fjorden er sædvanligvis fyldt med isbjerge fra Knud Rasmussen Gletscher – deraf navnet Sermiligaaq, Den skønne gletscherfjord.

Bostedets lokalsamfundsprofil kan downloades her: sermiligaaq_dansk_ny.pdf

Ændringer i delområder

Bestemmelserne er i begrænset omfang justeret, så strukturen er i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 17 (lov om planlægning og arealanvendelse), §20. Desuden er de generelle bestemmelser indarbejdet i de specifikke, overordnede bestemmelser.

Afgrænsningen af delområder er ændret i en række tilfælde, som kan sammenfattes under tre overskrifter:

  • Justeringer af delområderne inden for de udpegede fokusområdet med henblik på at sikre grundlaget for de ønskede udviklinger og omdannelser.
  • Justeringer som følge af princippet om at sikre en sammenhængende, offentlig forbindelse langs kysten.
  • Opdateringer, hvor de overordnede bestemmelser af varierende årsager har været uddaterede.

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.

Delområder

 

loading image
Henter kort...
static-map