Udviklingsmuligheder

Udviklingsmulighederne for byen baserer sig dels på de menneskelige ressourcer i byen, dels på de turist- og erhvervsmæssige potentialer, der affødes af byens særlige og isolerede beliggenhed. De menneskelige ressourcer vil i perioden blive afdækket i en bosætningsanalyse som beskrevet herunder. De turistmæssige potentialer består primært i:

  • Ekstremturisme knyttet til Nationalparken og Scoresbysund
  • Oplevelsesturisme, der både er knyttet til byen og dens omkringliggende bygder såvel som Nationalparken, Scoresbysund og 'Jørn Riel Land'

De erhvervsmæssige potentialer knytter sig til:

  • Fanger- og fiskererhvervet, herunder primært i form af en eventuel genopstart af indhandlingsfabrikken og en bedre udnyttelse af ideen om Arctic Green Food
  • Råstofområdet, herunder primært en eventuel genopstart af molybdænminen
  • Øvrige erhverv knyttet til den afsides beliggenhed, herunder primært ideen om et eventuelt forskningscenter i området

De turist- og erhvervsmæssige potentialer skal afdækkes og udnyttes bedst muligt. Derfor skal der også løbende holdes øje med uforudsete udviklinger – primært anlægget af en ny lufthavn. Det skal samtidig sikres, at potentialerne udnyttes på en måde, hvor der opnås de størst mulige fordele lokalt – eksempelvis ved brug af lokal arbejdskraft ved anlæg og drift.