Til- og fraflytning

Nuuk

I perioden fra 2004 til 2014 oplever Nuuk en nettotilflytning på godt 3.000 personer, svarende til mere end den samlede befolkningstilvækst i byen. Ind- og udvandring er ikke medtaget i analysen, men kan være med til at forklare, hvorfor befolkningstilvæksten er mindre end den samlede tilflytning.

Den gennemsnitlige årlige befolkningsudvikling i byen er på cirka 240 personer, mens den gennemsnitlige nettoflyttebalance bidrager med cirka 275 personer. Der har i perioden været en nettoudvandring fra Nuuk på i gennemsnit 150 personer om året (tallet for hele kommunen er 210 personer). Fødselsoverskuddet bidrager med en vækst på 130 personer om året.

Til- og fraflytningen til Nuuk by er domineret af resten af Grønland udenfor kommunen. Både til-, fra- og nettoflytning er for alle områder i samme størrelsesforhold, forstået på den måde at f.eks. kommunerne i resten af Grønland udgør cirka 85% af både til-, fra- og nettoflytninger.

Nettotilflytning 3.031 personer
- fra øvrige Nuuk-område 2,9 %
- fra Tasiilaq-området 3,7 %
- fra Paamiut-området 6,1 %
- fra Ittoqqortoormiit-området 1,8 %
- fra det øvrige Grønland 85,5 %

Tabel: Tilflytning til Nuuk 2004-2014, Grønlands Statistik

Det er ikke muligt at se aldersklasser i tilflytningen til Nuuk, men hvis man kigger på alderen på tilflyttere til distriktet Nuuk giver det et retvisende billede, da 99% af tilflytterne til distriktet flytter til Nuuk by. I forhold til den aldersmæssige fordeling af distriktets indbyggere, er det især de yngre der flytter til. Op til 32 år udgør tilflyttere en større andel af beboere. Særligt personer mellem 17 og 30 år er aktive tilflyttere.

Det er således indlysende, at Nuuk fungerer som en magnet for tilflytning fra hele landet. Nettotilflytningen udgør sammen med fødselsoverskuddet baggrunden for væksten.

Det er ikke muligt at se aldersklasser i tilflytningen til Nuuk, men hvis man kigger på alderen på tilflyttere til distriktet som sådan, kan det give en indikation af, hvem der også flytter til Nuuk. I forhold til den gennemsnitlige aldersmæssige fordeling af befolkningen er der en overrepræsentation af tilflytning i alderen 0-7 år og 18-42 år, der flytter til Nuuk. Dette tal inkluderer den interne flytning i distriktet. Den største overrepræsentation er i alderen 36-37 år, hvor omtrent dobbelt så mange flytter til distriktet i forhold til deres andel af den samlede befolkning i landet. Det står således klart, at tilflytningen i høj grad kan skyldes studerende og børnefamilier med små børn i førskolealderen.

Det er således indlysende, at Nuuk fungerer som en magnet for tilflytning fra hele landet, og at denne tilflytning delvist er baggrund for, at byen fastholder sin befolkningstilvækst.