Centerstruktur

Størstedelen af Tasiilaqs centerområder er i dag beliggende i den nordlige del af byen med udgangspunkt i byens historiske centrum, der i dag fungerer som det ene af to centerområder i denne del af byen. Området strækker sig fra havnen op over de græsklædte skråninger. Området rummer huse tilbage fra oprettelsen af ”Missions- og handelsstationen ved Angmagsalik” i slutningen af 1890'erne. Denne del af området er bevaringsværdig og nærmere beskrevet i afsnittet om bevaringsværdige områder. Resten af området rummer en lang række offentlige funktioner.

Det andet centerområde i den nordlige del af byen ligger nordvest for byens historiske centrum. Her skal de fælles byfunktioner, der bygningsmæssigt er for store til at kunne indpasses i det historiske centrum, lokaliseres. Flere funktioner som skole, sportshal, sygehus og Pilersuisoq er allerede beliggende i området.

Som en del af udbygningen af den sydlige del af byen udpeges der desuden med denne kommuneplan et nyt centerområde med udgangspunkt i området omkring skiliften og boldbanen. Området skal i fremtiden medvirke til at servicere den sydlige del af byen.