Imaneq

By- og Boligudviklingsafdelingen har udarbejdet en designmanual for Imaneq, byens gågade.

Imaneq Designmanual 2011+ er et designværktøj, som skal styre de fremtidige designprocessor for gågaden. Målet med designmanualen er at styrke oplevelsen af byens identitet gennem et design­mæssigt løft af byens gader og pladser. Der skal skabes et byarkitektonisk kendetegn, der fremhæver Nuuks kvaliteter både historisk og kulturelt og som en hovedstad.

Området er opdelt i etaper, og ideen er, at Kommuneqarfik Sermersooqs By- og Boligud­viklingsafdeling skal fungere som projektleder for etaperne i tæt samarbejde med eksterne arkitekter, erhvervsdrivende og kunstnere, som er aktører i de forskellige etaper. Projektet er omfattende og vil strække sig over en årrække.

Materialet redegør for:

  • Det samlede koncept
  • Foretrukne materialer og principper for overgange mellem materialer
  • Etapeinddelingen af hele Imaneq
  • Referencer
  • Forudsætninger fra den hidtidige kommuneplanlægning og en borgerinddragel­sesproces i juni 2010 på Imaneq

Imaneq designmanual 2011+: imaneq_designmanual_dkkal.pdf