Grøn Struktur

Samlet rekreativ plan for byen

Der skal udvikles en samlet rekreativ plan, hvor landskabsstrøget langs elven, de syv høje, bevaringsområdet i bymidten og byens øvrige friarealer beskrives og vurderes i sammenhæng.