Planredegørelse

Redegørelse og kommuneplan

Kommuneplanen skal, jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 (Planloven), indeholde en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling.

Kommuneplanens redegørelse har til formål at beskrive baggrunden og begrundelsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanen.

Status- og målbeskrivelser

Redegørelsen skal være udarbejdet i henhold til Planlovens § 15, stk. 2 og skal således indeholde:

En sektoropdelt statusbeskrivelse, herunder en beskrivelse af kommunens bosætningsmønster, den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling i kommunen samt bebyggelsesforholdene.

Et målsætningsafsnit der beskriver kommunalbestyrelsens mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen som helhed, herunder udbygning med boliger og erhvervsområder, infrastrukturelle anlæg og forsyning med sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige institutioner, rekreative områder samt områderne i det åbne land.

En samlet planredegørelse som beskriver, hvordan kommuneplanen forholder sig til anden planlægning, herunder

  • landsplanlægningen,
  • Naalakkersuisuts og kommunens økonomiske planlægning samt
  • kommunens hidtidige planlægning.

Kommuneplanrevision

Planredegørelsen er et vigtigt redskab til at skabe overblik, hvad der er udgangspunktet for den nye kommuneplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af forholdet til anden planlægning – f.eks. landsplanlægningen, økonomisk planlægning, kommunens hidtidige planlægning osv.

Opsummering af ændringer til den gældende kommuneplan, samt ændringer til delområder, findes her: Hvidbog