Sektorplan

Sektorplaner er rygraden i kommunens virke. En sektorplan er en plan for et bestemt emne – eksempelvis en skolesektorplan – og dækker typisk hele kommunen. En sektorplan indeholder som regel oplysninger om den førte politik for området og består typisk af en statusbeskrivelse, en målsætningsbeskrivelse og en handlingsplan over planlagte initiativer – herunder en anlægsoversigt.

Den tværfaglige sektorplangruppe får ansvaret for:

  • At sikre at hver forvaltning får udarbejdet rettidige sektorplaner ud fra en skabelon
  • At sikre kvalitet og kontinuitet i planerne
  • At sikre en transparent proces i forhold til prioritering af anlægsønsker og finansieringsmodel
  • At sikre en tværfaglig indsigt og forståelse af kommunens bredde