Bevaringsværdige områder

Nuuk bydel rummer en række særligt bevaringsværdige områder (§ 2-områder - Grønlands Hjemmestyrets rapport "Nuuk - bevaringsværdige bygninger og bydele", 1990), hvoraf dele er fredede. Det betyder, at det skal sikres, at områdernes historisk værdifulde miljø med eksisterende bygninger, terræn osv. skal bevares for fremtiden. Det drejer sig om Herrnhut-området (1), Kolonihavnen (2) og Aqqaluks Plads (3).

Derudover er Quassunnguaq (4), Inspektørbakken (5), Myggedalen (6) og Avannarliit (7) udpeget som særligt bevaringsværdige områder, der dog ikke er omfattet af fredninger (§ 3-områder).

De overordnede bestemmelser for de bevaringsværdige områder beskriver de fredede og bevaringsværdige bygninger i områderne.

Bevaringsværdige bygninger og bydele: nuuk_gulebynotat_samlet_dk.pdf