Frilandsplan nr. 1 - Qoornoq

Frilandsplanområdet omfatter øen Qoornoq med alle de på øen beliggende arealer, bygninger og anlæg.

Qoornoq er en nedlagt bygd, hvor en stor del af bygningerne i dag anvendes til fritidsformål. Størstedelen af Nuuks lejrskoler er beliggende i Qoornoq og der findes i øvrigt en del privat ejede bygninger.

Frilandsplanen tilvejebringer et grundlag, der kan sikre en bæredygtig udnyttelse af området og en bevaring af det nuværende miljø, herunder arealer, bygninger og anlæg, som har tilknytning til den tidligere bygd.

Frilandsplanen skal tilsikre, at området alene anvendes til rekreative formål inden for de nuværende rammer uden mulighed for permanent beboelse eller ophold.

Frilandsplan nr. 1, Qoornoq