Råstoffer

Råstofudviklingen kan potentielt set få en afgørende betydning for kommunen og landet som sådan. Forvaltningen af råstofområdet varetages på nationalt niveau af Råstofdirektoratet. Råstofdirektoratets primære opgave er en løbende administration af forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser på råstofområdet. Direktoratet er indgang til al myndighedsbehandling på området. Der udsendes jævnligt afrapporteringer til kommunerne om projekter på området, og det er på baggrund af den information, at revisioner af kommuneplanlægningen må forventes at skulle foretages. Der arbejdes med at opstarte et samarbejdsudvalg mellem Råstofdirektoratet og kommunen med henblik på at optimere koordinationen, blandt andet på planlægningsområdet.

Råstofområdet er reguleret af Råstofloven, Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. Loven regulerer forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser for kulbrinter og mineraler. Det er Råstofstyrelsen (AIA) med tilhørende institutioner, der forvalter råstofområdet. Udover Råstofloven reguleres området gennem en række regelsæt, som kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside: www.govmin.gl.

Hvis du som borger ønsker at søge en småskalatilladelse, eller som selskab ønsker at søge en forundersøgelses-, -efterforsknings-, eller udnyttelsestilladelse til råstofferne olie og mineral, skal du søge hos os. Vi koordinerer derefter indsatsen med andre enheder, der støtter myndighedsbehandlingen. Et princip der sikrer en effektiv sagsbehandling.

  • Borger: Find ansøgningsblanketter til småskalatilladelser på www.sullissivik.gl
  • Selskab: Find ansøgningsblanketter, regelsæt og guidelines på www.govmin.gl