Altaner

Administrativ praksis, hvor der ikke er fastsat bestemmelser i et kommuneplantillæg

Overodnet om altaner:
Det er en konkret arkitektonisk vurdering, om det er muligt at etablere altaner på bygning i forhold til bygningens stil, detaljering mv. De primære hensyn er derfor bygningens beliggenhed, arkitektur, skyggevirkninger og indbliksgener.

Nye altaner:
Altaner skal udformes og placeres efter en helhedsvurdering, så der tages hensyn til facadens komposition, udsmykning, vandrette og lodrette linjer for at bevare bygningens udtryk. Dette er også afgørende for antallet af altaner.