Trafikstruktur

Infrastruktur skal opgraderes til at håndtere udviklingen

En forudsætning for Tasiilaqs udvikling er, at den understøttende infrastruktur undergår en tilsvarende opgradering. Stort set uafhængigt af den konkrete placering af bolig- og erhvervsområder skal det afklares, hvordan vejforbindelsen mellem den sydlige og den nordlige bydel kan forbedres – enten ved en opgradering af den eksisterende forbindelse, ved etablering af en ny ringvej eller begge dele. Desuden bør der etableres en mere effektiv forbindelse til havnen for varetransport.