Misligholdelse

Overskridelse af frist

​Stk. 1. En arealreservation er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i reservationen er overskredet.

Stk. 2. En uudnyttet arealtildeling er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i arealtildelingen er overskredet.

Stk. 3. Hvis en frist overskrides i en udnyttet arealtildeling, indleder Kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet, jf. § 60 i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.