Nuuk

En kraftigt og stabilt voksende befolkning er – og vil i mange år fremover – være et grundvilkår for Nuuk. Planlægningen skal svare på, hvordan byens vækst kan foregå på en bæredygtig måde.

Et andet nøglevilkår for planlægningen af Nuuk er Nuuks ubestridte rolle som erhvervsmæssigt omdrejningspunkt for Grønland. Det giver Nuuk et ansvar for at tilbyde tilstrækkelige muligheder for udvikling og etablering af virksomheder. Udflytningen af Atlanthavnen til Qeqertat er en vigtig brik i erhvervsplanlægningen, men behovet for erhvervsarealer er i det hele taget et vigtigt emne.

Bostedets lokalsamfundsprofil kan downloades her: nuuk_da_final.pdf

Bygderne omkring Nuuk

Begge bygder oplever i perioden et faldende befolkningstal, men det opleves ikke som så drastisk på grund af den nære relation til Nuuk.

Kapisillit

Kapisillit fungerer som et udflugtsmål for lokalturisme fra Nuuk for bådejere og turister. Det rekreative potentiale for Nuuk-området er allerede realiseret i vid udstrækning i dag. Den primære udvikling for bygden bliver fortsat at håndtere den dobbelte status som lokalt bosted og som rekreativt åndehul og turiststøttepunkt.

Qeqertarsuatsiaat

Byen har en karakteristisk beliggenhed, der ikke tilbyder mange muligheder for udvidelse eller omorganisering af funktionerne. Bygden har imidlertid de basale servicefunktioner, og de er disponeret hensigtsmæssigt, så der forventes kun i meget begrænset grad at være behov for planlægning i perioden.

Ændringer i delområder

Bestemmelserne er i begrænset omfang justeret, så strukturen er i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 17 (lov om planlægning og arealanvendelse), §20. Desuden er de generelle bestemmelser indarbejdet i de specifikke, overordnede bestemmelser.

Afgrænsningen af delområder er ændret i en række tilfælde, som kan sammenfattes under tre overskrifter:

  • Justeringer af delområderne inden for de udpegede fokusområdet med henblik på at sikre grundlaget for de ønskede udviklinger og omdannelser.
  • Justeringer som følge af princippet om at sikre en sammenhængende, offentlig forbindelse langs kysten.
  • Opdateringer, hvor de overordnede bestemmelser af varierende årsager har været uddaterede.

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.

Delområder

 

loading image
Henter kort...
static-map