Portnerbolig

Der kan etableres en portnerbolig pr. erhvervsareal, så længe den bebos af en ansat og har en vigtig funktion for virksomhedens drift.