Frilandsplaner

Kommunen har udarbejdet en række detaljerede planer, der regulerer forholdene for forskellige lokaliteter udenfor by- og bygdeområder.

Disse frilandsplaner er gældende indtil der vedtages kommuneplantillæg med nye detaljerede planer.