Et selvbærende lokalsamfund

Siden de omkringliggende bygders fraflytning i 2006 har Ittoqqortoormiit haft et nyt grundvilkår med en stærk øget nettofraflytning. Med den isolerede placering 800 kilometer fra det nærmeste bosted er byen udfordret i en grad, så den deler skæbne med de mest udfordrede bygder i kommunen. Som følge heraf vil der kun i meget begrænset grad blive tale om traditionel kommuneplanlægning i den kommende periode.

Strategien for byen tager udgangspunkt i mulighederne for at fastholde og udvikle et selvbærende samfund og består af en række elementer med en varierende grad af realisme:

  • Først og fremmest skal der fokuseres på de ’lavthængende frugter’ i form af en række identificerede fysiske projekter – de to bevaringsværdige bygninger i bymidten bør restaureres, og øvrige anlægsaktiviteter som fx frysehus, ungdomsklub og ny pontonbro bør igangsættes
  • Som et aspekt af den fysiske forbedring af levemuligheder og bymiljø vil de generelle politikker for bygderne også gælde for Ittoqqortoormiit
  • Samtidig med den fysiske indsats vil der blive iværksat en bosætningsanalyse for at afdække mulighederne for også på sigt at kunne fastholde et selvbærende lokalsamfund i byen
  • De turistmæssige potentialer omkring Nationalparken, Scoresbysund, Jørn Riel Land og ekstremturismen skal afdækkes og udnyttes bedst muligt
  • De erhvervsmæssige potentialer omkring fanger- og fiskererhvervet skal undersøges og forbedres.