Status quo er ikke en mulighed

De tre definerede geografier har meget forskellige vilkår og muligheder, og geografierne danner udgangspunktet, når disse muligheder formuleres. Den primære udfordring ligger i at håndtere den uomgængelige koncentration af befolkningen, der er foregået de seneste 30 år, på en måde, der er socialt bæredygtig:

  • Nuuk er ubetinget landets kraftigste vækstcenter, når udviklingen på alle fronter tages i betragtning, og planlægningen af Nuuk skal svare på, hvordan væksten kan udmøntes bæredygtigt
  • Tasiilaq er til gengæld ubetinget østkystens hovedby, og byen skal i fremtiden fungere som Østgrønlands erhvervs-, uddannelses- og turistcentrum
  • Paamiut har ikke haft vækst i befolkningstallet siden midten af 80'erne, og byen skal genfinde en ny balance og identitet gennem en kombination af bevaring, revitalisering og udvikling
  • For Arsukfjorden og Ittoqqortoormiits vedkommende er der tale om en strategi, der tager udgangspunkt i de to bosteders mere afsides beliggenhed i forhold til vækstcentrene

Det er tilstræbt, at hovedstrukturerne for de enkelte bosteder er gjort så operationelle i forhold til den overordnede udvikling som muligt. Fokus ligger på at kunne handle fornuftigt, fremadrettet og planlagt på en allerede igangværende udvikling.