Tasiilaq og bygder

Tasiilaq er det eneste andet bosted i kommunen, der har en nettotilflytning i perioden på 247 personer.

Tasiilaq har størst flytteudveksling med de omkringliggende bosteder i området, hvorfra der netto kommer en positiv tilflytning. Derefter er den største flyttepartner Nuuk-området og landets øvrige kommuner, som begge giver et lille flytteunderskud ift. Tasiilaq by. De øvrige bostedet (Kuumiut, Kulusuk, Sermiligaaq, Isertoq og Tiilerilaaq) orienterer sig især mod Tasiilaq (næsten 80 % af fraflytningerne fra disse bosteder går gennemsnitligt til Tasiilaq – yderligere 10-15 % orienterer sig mod de andre bosteder i området).

Nettotilflytning  247 personer
- fra øvrig Tasiilaq-område 143,3 %
- fra Nuuk-området -38,5 %
- fra Paamiut-området 0,0 %
- fra Ittoqqortoormiit-området 14,6 %
- fra det øvrige Grønland -18,6 %

Tabel: Tilflytning til Tasiilaq 2004-2014, Grønlands Statistik

Tasiilaq by fungerer således som et lokalt centrum for de omkringliggende bostæder, hvorfra der sker en centralisering. Samtidig 'afleverer' Tasiilaq beboere til primært Nuuk-området, sekundært landets øvrige kommuner. Samlet har Tasiilaq by et mindre flytteoverskud.