Fokusområder i midtbyen

Fokusområder er geografiske områder, hvor der er en aktuel, lokal udviklingsdagsorden, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for et særligt planlægningsmæssigt fokus i den kommende kommuneplanperiode. Fokusområderne udspringer af den generelle strategi for fortætning af den eksisterende by. Følgende fokusområder i midtbyen er udpeget:

  1. Imaneq
  2. Helhedsplan for Tujuuk og Blok P-området
  3. Aqqaluks Park

Grønlands midtby

I den seneste planperiode er en stribe væsentlige projekter igangsat i Nuuks centrum. Der er arbejdet meget med Tuujuk og området omkring blok P, og der er stor fokus på at øge byrumskvaliteten langs Imaneq. I den kommende periode vil det samlede midtbyområde fortsat være et fokusområde, hvor byliv, koncentration og skala – ikke mindst omkring den centrale historiske akse fra Kolonihavnen til Spindlers Bakke – er vigtige temaer på den byarkitektoniske dagsorden.