Fokusområder

Tre fokusområder

Fokusområder er geografiske områder, hvor der er en aktuel lokal udviklingsdagsorden, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for et særligt planlægningsmæssigt fokus i den kommende kommuneplanperiode. Fokusområderne udspringer af den generelle strategi for byen. Følgende fokusområder er udpeget:

Helhedsplan for Paamiut

De 3 fokusområder som omfatter 1. Kolonihavnen – med fokus på bevaring, 2. Sanering og revitalisering – med fokus på området omkring blokkene, samt 3. Forskønnelse af bymidten, er slået sammen til én helhedsplan.

Planforslag er under udarbejdelse og forarbejder til ny helhedsplan for Paamiut blev forelagt politisk i 2014