Områdetyper

Afgrænsningen af delområder er fastlagt i henhold til den primære anvendelse. Delområderne i byer og bygder tegnes inden for anvendelseskategorierne A-E, mens delområderne i det åbne land betegnes inden for kategorierne K-O. Anvendelserne er fastlagt som følgende:

A: Boligområder
B: Erhvervs- og havneområder
C: Centerområder
D: Friholdte områder og fritidsanlæg
E: Tekniske anlæg og infrastruktur

K: Hytter, fritidshuse mv.
L: Særlige rekreative områder
M: Dyrehold og jordbrug
N: Tekniske anlæg
O: Friholdte områder

Der er udarbejdet generelle bestemmelser for de enkelte områdetyper samt generelle bestemmelser for forhold, der gælder for alle områdetyper.