Bevaringsværdige områder

Der findes en række fredede og bevaringsværdige bygninger i Tasiilaq. Langt størstedelen af disse bygninger ligger inden for bevaringsområdet i midtbyen.

Nedenstående bygninger er fredede:

 • Kastellet (B-51), også kaldet Overvintringshuset
 • Missionærboligen (B-42)
 • Kolonibestyrerboligen (B-47)
 • Den gamle kirke, der nu er indrettet til museum (B-41)
 • Medhjælperboligen kaldet ”Skæven” (B-48)

Nedenstående bygninger er bevaringsværdige:

 • Inspektørboligen (B-30)
 • Udhus til inspektørboligen (B-54)
 • Grøntsagshuset, som benyttes af museet (B-29)
 • Eenfamiliehuset umiddelbart nord for Pilersuisoq (B-32)
 • Kapellet, som benyttes af museet (B-59)
 • Telegrafmesterbolig (B-6)
 • Kulhus (B33)
 • Skibsværft fra 1899 (B35)
 • Kateketbolig (B-55)

I den kommende periode vil der blive arbejdet med en planlægning for næsset, der skal sikre, at områdets forskelligartede anvendelser kan sameksistere, og med henblik på fredning af dele af eller hele området. Området anvendes i dag som festplads og campingplads, og samtidig er der viden om, at området indeholder en del oldtidsminder. Den samlede planlægning vil indeholde overvejelser om, hvordan området kan indgå i byens grønne struktur, eksempelvis hvordan der kan føres stier gennem området og stier, der kan knytte området mere direkte til byen.

Desuden er delområde A3 overvejende bebygget med GTO-dobbelthuse fra 1960'erne med en forholdsvis stor variation i hustyper sammenstillet med større frihed end i tilsvarende områder i andre byer. Området omfatter også en enklave af selvbyggerhuse af typen ”Igdlorput 78”. Bebyggelsen er i arkitektonisk henseende præget af stor ensartethed og bemærkelsesværdigt som et større samlet selvbyggerhus-kvarter i en by. Ifølge §3 i Bekendtgørelse nr. 3 af 30 oktober 1991 har området bevaringsværdig bebyggelse, og det skal i den detaljerede planlægning nøje vurderes, hvorvidt hele bebyggelsen skal udpeges som bevaringsværdig.

Bevaringsværdige bygninger og bydele: ammassalik_gulebynotater_dk.pdf