Centerstruktur

Kommuneplanen fastholder byens eksisterende centerstruktur med et centralt område til center-, institutions- og fælles formål.

Det centrale Paamiut strækker sig fra havnen og frem til de åbne arealer syd for blokkene. Området kan underinddeles i tre arealer med hver sit karakteristika:

  • Den gamle Kolonihavn omkring elvens udløb, hvor størstedelen af byens bevaringsværdige bebyggelse ligger
  • Et større sammenhængende område med butikker mellem blokkene og elven
  • Et område med institutioner omkring skolen mod øst

Uden om det samlede centerområde ligger den øvrige bydannelse, hvor grønne bælter og fjeldtoppe friholdes.