Overordnet planlægning

I planredegørelsen skal det beskrives, hvordan kommuneplanlægningen forholder sig til landsplanlægningen. Herunder beskrives forholdet til Landsplanredegørelsen, Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen, den regionale udviklingsstrategi (RUS), samt den økonomiske planlægning.

Landsplanredegørelse 2015

Giver status på centrale parametre og beskriver koordineringsbehov og sammenhænge mellem den fysiske planlægning og den økonomiske planlægning, desuden præsenterer landsplanredegørelsen et overblik over og en status for nationale sektorplaner.

Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen

I 2015 vedtog Selvstyret ”Oversigt over Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen”, der beskriver en række overordnede forudsætninger og mål, som kommunerne skal lægge til grund for deres planlægning, samt Selvstyrets krav til kommunernes planlægning.

Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS)

RUS’en består af to dele: en national del, der er Selvstyrets bidrag via nationale delstrategier, og en regional del, som er kommunernes udspil i forhold til de nationale rammer