Sektorplan for byggemodning

Det er kommunens opgave, at skabe optimale betingelser for en god social, kulturel, økonomisk samt erhvervs- og uddannelsesmæssig udvikling i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har på den baggrund udpeget byggemodningen, som et af de politiske målområder der skal fremmes for at skabe de bedste rammer for udviklingen af Nuup Kommunea.

Der lægges op til at byggemodning af arealer til brug for boliger, infrastrukturanlæg, erhvervsvirksomheder og institutioner skal være på forkant med behovet og efterspørgslen for at imødegå flaskehals-problemer.

Byggemodning er en kapitalkrævende aktivitet. Derfor har kommunalbestyrelsen fremsat ønske om billiggørelse og et større privat engagement i byggemodninger, for at kommunens udlæg til byggemodning kan reduceres, samtidig med at der tilstræbes opnåelse af en større synergi mellem de private og de offentlige investeringer. I den forbindelse ønskes bl.a. de lovgivningsmæssige barrierer belyst.

Nærværende ”Sektorplan for byggemodning i Nuuk 2008 – 2018” bliver et vigtigt styringsredskab for den fremtidige anlægsplanlægning, såvel politisk som administrativt og skal benyttes som planlægningsværktøj for Nuup Kommunea med det formål at,

  • fastlægge den optimale anlægsaktivitet inden for byggemodning, således at befolkningens behov fx for boliger, infrastruktur mv. dækkes ud fra de fastlagte politiske mål
  • fastlægge en prioriteret investeringsplanlægning (anlægsbudget og afledte driftsbudgetter)