• /
  • Regler for det åbne land

Regler for det åbne land

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode:

  • Modvirke uplanlagt arealanvendelse i det åbne land
  • Sikre, at selvstyrets interesser i det åbne land varetages i forbindelse med planlægningen

Kommunen har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget plan- og arealmyndigheden i det åbne land, som hidtil har ligget hos Naalakkersuisut, se Selvstyrets interesser I det åbne land.

De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan.

Generelle bestemmelser for områdetyper K-O

Selvstyrets interesser i det åbne land:
landsplandirektiv_marts_2011_dk.pdf