Trafikstruktur

Trafikalt er Paamiut kendetegnet ved at have mange gående og cyklende, og det er et kendetegn, der ønskes bevaret og gerne udviklet i den kommende planperiode.

Muligheden for at trafiksanere området omkring den gamle Kolonihavn skal derfor udforskes i denne planperiode, ligesom muligheden for at etablere en mere direkte vejforbindelse, der forbinder byens østlige erhvervsområder med havnen, skal undersøges.