Kolonihavnen

Den historiske bebyggelse i havneområdet udgør en vigtig del af Paamiuts historiske identitet. I en historisk sammenhæng afspejler området koloniens gradvise udvikling til by. Det igangværende arbejde med bevaring af området omkring den historiske bymidte, Kolonihavnen samt elven og dens udmunding vil derfor blive videreført.

Nøgleordene for bevaring af den historiske bymidte er fortid, stolthed og identitet, og samtidig er der fokus på de turistmæssige potentialer.

Den overordnede målsætning for arbejdet er at skabe attraktive og spændende by- og boligmiljøer, så en positiv udvikling af byen kan understøttes, og herunder et specifikt ønske om at styrke og bevare kolonihavneområdet i Paamiut og dermed fremhæve byens historie og identitet.

Udviklingen af Kolonihavnen skal understøtte og dyrke de forskellige miljøer, som det maritime havnemiljø, kolonibebyggelsen, engområdet, festpladsen og randbebyggelsen.