Revitalisering af blokkene

De mange tomme, forfaldne boligblokke i Paamiut skaber et unødigt billede af forfald og af en by i ubalance. Erfaringer viser, at problemer med begyndende forfald og nedslidte områder kan have en negativ indflydelse på byers udvikling.

Kommuneplanen lægger op til udviklingen af en radikal og højt prioriteret fysisk og boligsocial helhedsplan for sanering og revitalisering af de centrale dele af Paamiut i samarbejde med Selvstyret og tæt koordineret med det igangværende projekt Paamiut Asasara. Planen skal blandt andet omfatte nedrivning af et antal (af de tomme) boligblokke.

Formålet med planen er:

  • At byen genvinder sin stolthed og identitet
  • At den genfinder sin rette størrelse
  • At midtbyen revitaliseres
  • At der skabes et mere bæredygtigt grundlag for den fremtidige udvikling af byen