Anvendelseskategorier

De generelle bestemmelser for delområder i det åbne land er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan.