Infrastruktur

De nationale infrastrukturprojekter – først og fremmest beslutninger om havne og lufthavne – vil have en afgørende betydning for den fremtidige udvikling i kommunens bosteder. Nalaakersuisut har nedsat en transportkommission, der fik til opgave med baggrund i Selvstyrets langsigtede mål om en selvbærende økonomi at udarbejde en vision for transportområdet og udarbejde scenarier for, hvorledes denne vision skal realiseres. Kommissionens betænkning udkom i januar 2011 og har dannet det primære nationale grundlag for kommuneplanlægningen på transportområdet.

En realisering af kommissionens betænkning vil få indflydelse på flere af kommunens bosteder. De mulige konsekvenser og deres indflydelse på denne kommuneplan er kort nævnt her:

  • Ny placering eller opgradering af lufthavn i Nuuk. Denne beslutning er af afgørende betydning for byens fremtidige udvikling, og de forskellige scenarier er derfor inddraget i bestræbelserne på at formulere en robust byudviklingsstrategi, der forholder sig til de forskellige udviklingsmuligheder
  • En ny containerhavn i Nuuk på Qeqertat. Denne placering er indarbejdet i kommuneplanen som en del af et nyt samlet erhvervsområde
  • Flytning af lufthavnen fra Kulusuk til Tasiilaq. Denne flytning er ikke indarbejdet som konkret udlæg. Den er til gengæld indgået som en af de centrale overvejelser i formuleringen af den langsigtede byudviklingsstrategi for byen, og en realisering vil understøtte strategien
  • Flytning af lufthavnen til Ittoqqortoormiit. Denne flytning er ikke indgået som hverken konkret arealudlæg eller som et element, der har haft afgørende indflydelse på byudviklingsstrategien. Såfremt projektet bliver aktuelt, vil det dog have stor betydning for byen og derfor også for kommuneplanlægningen, der i så fald vil skulle revideres

På Inatsisartuts efterårssamling 2015 blev der taget principbeslutning om, at der skal arbejdes for, at der anlægges nye lufthavne ved Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, samt at den eksisterende lufthavn i Nuuk udvides til 2200 m, så den kan håndtere internationale flyvninger.