En attraktiv midtby

Byforskønnelse af de to centrale pladser

Med byens betydning og den skitserede udvikling er det vigtigt at fokusere på byens centrum, så den fortsat kan fungere og være attraktiv. En samlet planlægning skal sikre, at byen kan tilbyde en attraktiv midtby med plads til tilstrækkelige funktioner. Dette vil være til fordel for byens stadigt voksende befolkning, og samtidig vil det understøtte Tasiilaqs rolle som anker for turismen i området.

I den kommende periode vil der i første omgang blive arbejdet med byforskønnelse med fokus på to områder:

  • Tasiilaqs centrale 'juletræsplads' er omgivet af både Katersortarfik, Filateliet, rådhuset og brandstationen. Desuden grænser det op til byens bevaringsværdige område, der indeholder en række bevaringsværdige bygninger. Omdannelsen af pladsen vil tage udgangspunkt i disse omgivelser og styrke pladsens potentiale som det kulturelle omdrejningspunkt i byen
  • Nordvest for midtbyområdet omkring juletræspladsen ligger en anden central plads ved Pilersuisoq. Denne plads vil blive omdannet med særligt fokus på at forbedre dens rolle som aktivitetsplads for byens unge