Erhvervsstruktur

Tasiilaq er veldisponeret, hvad angår byens erhvervsområder og tekniske områder. Størstedelen af disse områder er beliggende samlet i den sydlige del af byen og mere eller mindre adskilt fra boligområder. Byens havneområde ligger nord for dalen i tilknytning til byens historiske centrum. Der er plads til udvidelse af erhvervsområderne mod syd, men der er ingen aktuelle planer om udvidelse.

Til gengæld har affaldshåndteringen i Tasiilaq ikke i øjeblikket en karakter, der svarer til byens størrelse og betydning. Miljø og forbrænding skal gøres mere bæredygtigt, blandt andet så de rekreative områder omkring festpladsen og havnen fremstår mere attraktive. Der arbejdes p.t. med en løsning, der omfatter affaldssortering, ballepresning og udskibning til Danmark.