Fortætning

Fortætning som bærende princip

Beslutningen om at afvente en byudvikling på Siorarsiofik aktualiserer beslutningen om at satse på fortætning som grundlag for en bæredygtig byudvikling i de kommende år. I den kommende periode skal de eksisterende byområder – særligt i Qinngorput – udbygges, men der er også behov for at fortætte arealer i Nuuk og Nuussuaq. Denne udvikling er allerede igangsat med bymidteplanlægningen "Midt i verden // Midt i Nuuk"(Tuujuk-og Blok P området) og vil fortsætte.

Udbygning af eksisterende boligområder

Størstedelen af boligudviklingen i planperioden vil foregå inden for de definerede fokusområder. Herudover er de væsentligste muligheder for udbygning af eksisterende boligområder placeret i Nuussuaq og Quassussuup Tungaa. Der er kun udlagt få områder til fortætning i denne kommuneplan, men der vil være behov for udpegning af yderligere fortætningsmuligheder i fremtidig planlægning.

De vigtigste fortætningsmuligheder er:

 1. Tuujuk-og Blok P området
 2. Omdannelse af Blok 1-10
 3. Millionærbarakkerne
 4. Kujallerpaat
 5. Innavinnguaq
 6. Udbygning ved Quassunnguaq
 7. Inussussuaq
 8. Omdannelse af Vandsøområdet
 9. Teleområdet
 10. Udbygning af Issortafik
 11. Udbygning af Qasigiannguit (nuværende bådoplag)
 12. Udbygning af Nigerleq Syd
 13. Nuussuaqs Hjerte
 14. Udbygning af Manngua

Desuden vil der løbende blive arbejdet med enkeltprojekter, der bidrager til fortætningen uden at kompromittere den grønne struktur.