Nuussuaqs Hjerte

I den kommende planperiode vil der være fokus på at udvikle Nuussuaq som en moderne bydel med tidssvarende boliger, uderum og service. En central del af denne udvikling vil være revitaliseringen af området omkring lystbådehavnen og fællesområdet omkring Pisiffik – med rekreative og kommercielle aktiviteter, byliv og ophold. Relationen mellem Nuussuaq og lystbådehavnen skal styrkes, og de mulige synergieffekter skal udnyttes.

En udvikling af området er afhængig af nogle infrastrukturelle forudsætninger. Der vil være behov for at neddrosle eller helt sløjfe vejforbindelsen mellem fællesområdet og havnen (Sorlaat). En forudsætning herfor er, at der etableres en bro/dæmning fra Admiralitetsøerne til Borgmester Anniitap Aqquserna, så den tunge trafik ledes uden om Nuussuaq.

Der er allerede behov for at iværksætte en proces med henblik på at revitalisere en større del af den offentligt ejede boligmasse i Nussuaq som en del af planen. Revitaliseringen vil ske med fokus på bygningernes tilstand, livet mellem husene og en boligsocial indsats.

Desuden vil der blive arbejdet med muligheden for en udvidelse af lystbådehavnen (Iggiaa), en eventuel ny marina i centerområdet og en friholdelse af et område ved svømmehallen.