Hidtidig planlægning

Statusoversigt over kommuneplantillæg

Siden kommuneplanen Sermersooq2024.gl blev vedtaget den 5. marts 2013 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række tillæg til kommuneplanen. Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kommuneplantillæg, der er bekendtgjort som gældende eller igangsat siden vedtagelsen af kommuneplanen:

Nuuk bydel:

Delområde

Kommuneplantillæg

Bekendtgjort

1A1

1A1-3 Kujallerpaat, Boliger

18-12-2013

1A1

1A1-4 Kujallerpaat, Boliger

22-09-2015

1A11

1A11-2 Quasunnguaq, Boliger

21-05-2014

1A15

1A15-2 Inussussuaq, Boliger ved Vandsøen

02-03-2015

1C3

1C3-4 Qatserisut, Centerområde Aqqusininersuaq

18-06-2014

1C24

1C24-2 Nuukullak Manngua, Centerområde

20-04-2016

1C30

1C30-2 Familiernes Hus, Tuujuk

26-08-2014

1C30

1C30-3 Tuujuk, Ceresvej Øst, Boliger

26-08-2015

Nuussuaq bydel:

Delområde

Kommuneplantillæg

Bekendtgjort

2B2 

2B2-3 Nuuk, Containerhavn                               

28-10-2014    

Quassussuup Tunga bydel:

Delområde 

Kommuneplantillæg

Bekendtgjort

3C7

3C7-2 Sarfaarsuit Center                                  

17-07-2013

3D13

3D13-1 Turisthytter, Qernertunnguit Kangerluat 

13-02-2013            

Qinngorput bydel:

Delområde 

Kommuneplantillæg

Bekendtgjort

4A5

4A5-3 Pingorsuaq, Alsidige boliger

15-042015

4A6

4A6-1 Pinguaraq, Boliger, Institutioner

30-03-2015

4B5

4B5-1 Isuliffik, Erhvervsområde ved Qinngorput 

22-04-2015

4C2

4C2-2 Ny anstalt Nuuk, Niagornannguaq

05-02-2014

Paamiut:

Delområde 

Kommuneplantillæg

Bekendtgjort

20C2

20C2-1 Nyt alderdomshjem                              

29-06-2016

Tasiilaq:

Delområde 

Kommuneplantillæg

Bekendtgjort

30A12

30A12-1 Akiiterni, Tasiilaq

02-11-2011

30C10

30C10-1 Område til fælles formål, Tasiilaq         

18-08-2014

Statusoversigt over øvrig planlægning

Ud over kommuneplantillæggene er der siden vedtagelsen af kommuneplanen igangsat en række kommuneplanrelaterede planlægningstiltag, herunder:

For kommunen som helhed:

 • Forarbejder til en fælles arkitekturpolitik (2012-2013)
 • Regional Udviklingsstrategi, samarbejde med Selvstyret (2011-2012)

Vedrørende Nuuk:

 • Designmanual Imaneq (2011)
 • Plads ved Selvstyret og Nuuk Center (2014)
 • Byrum 5 ved Grønlandsbanken (2013 –)
 • Strukturplan for Tuujuk og Blok P (2013)
 • Designmanual for Hotel, Nuutoqaq (2013 –)
 • Nuuk Playground (2013)
 • Katuaq pladsen (2014)
 • Parkeringspolitik og strategi (2013)

Vedrørende Paamiut:

 • Forarbejder til helhedsplan for Paamiut (2014)