Destinationsudvikling af fjorden

Kulturhistorie med regional betydning

Arsukfjorden er noget særligt i turist- og forskningsmæssig henseende. Fjorden har en enestående geologi med Ikkasøjlerne som det fremmeste eksempel. Den har et rigt dyre- og planteliv med mange fugle og moskusokser. Den har en lang række forskellige efterladte bosteder fra hele den grønlandske historie – fra inuitbeboelser og nordboruiner til amerikanske baser og senest Ivittuut og Grønlands Kommando. Området kan samlet set tilbyde en stor variation af både natur- og kulturoplevelser, og fjorden rummer kulturhistorie med betydning langt ud over regionen.

Potentialerne i hele området skal afdækkes og systematiseres i samarbejde med aktører i området, eksempelvis Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Udgangspunktet er, at Arsuk kan fungere som anker for turismen i området – både som udgangspunkt for aktiviteter i fjorden og som base for ekstremturisme i regionen, men også som hjemsted for den løbende drift af de bygninger og faciliteter i Ivittuut og Grønnedal, som måtte blive bevaret. Det tyder på, at turismen i området i dag består af en kombination af individuelt rejsende, krydstogtturister og tematurister, eksempelvis med fokus på geologi eller fugleliv.

Grønnedal og i særlig grad Ivittuut rummer bygninger og anlæg, som repræsenterer en vigtig del af Grønlands historie: kryolitudvindingen og Grønlandskommandoen. I forbindelse med nedlæggelsen af Iviittuut og Grønnedal er der derfor behov for at tage stilling til hvilke bygninger og anlæg, der ønskes bevaret som kulturhistoriske spor eller med henblik på overnattende turister. Der vil således i samarbejde med erhvervsudviklingsrådet i den kommende periode skulle tages stilling til udarbejdelsen af en helhedsplan for destinationsudvikling med fokus på turisme og forskning.