Qinngorput

Udbygningen af Qinngorput - Nuuks nyeste bydel - har nu allerede været i gang i en årrække. De første etaper af udbygningen var baseret på en arkitektkonkurrence afholdt i 2000, og i løbet af de sidste par år er de første etaper syd for naturhavnen blevet realiseret. I dag er grundlaget for en ny velfungerende bydel etableret. Der er opført en række boliger, der er åbnet en ny skole, og butikkerne begynder at komme til området.

Der vil fortsat være fokus på at udvikle Qinngorput som Nuuks nyeste sammenhængende bydel og som den eneste udvidelse af byen i perioden. I den kommende periode vil bydelen blive udbygget i en række etaper omkring den nye vej mod syd, der er under etablering. Den fortsatte udbygning af områderne syd for naturhavnen bygger på at bevare og understrege områdets landskabskarakter i en vekslen mellem samlede bebyggelser og friholdt landskab. Stier i det friholdte landskab vil være med til at binde området sammen. De samlede bebyggelser vil blive opført med forholdsvis stor tæthed og med en varierende etagehøjde på mellem to og seks etager.

Der er fortsat stor efterspørgsel efter bådoplagringspladser i byen, og sletten mellem den nye skole og fjeldet er særdeles anvendelig til dette formål. Derfor vil der i perioden blive arbejdet med en stor sammenhængende bådoplagringsplads på dette sted, hvor både kan transporteres til naturhavnen, der i fremtiden udvikles til en lystbådehavn.

Bydelen forventes at være fuldt udbygget omkring 2017, hvor boligområderne vil strække sig helt frem til det sydlige næs. På dette tidspunkt vil der i henhold til den overordnede byudviklingsstrategi skulle træffes en beslutning om, hvorvidt vejen skal fortsættes som en halvtunnel frem til Siorarsiofik.