Andre fokusområder

Fokusområder er geografiske områder, hvor der er en aktuel, lokal udviklingsdagsorden, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for et særligt planlægningsmæssigt fokus i den kommende kommuneplanperiode. Fokusområderne udspringer af den generelle strategi for fortætning af den eksisterende by. Følgende fokusområder er udpeget:

  1. Vandsøområdet – er afhængigt af en udfasning af det eksisterende vandreservoir
  2. Nuussuaqs 'hjerte' – er afhængigt af en forbedret infrastruktur til Qeqertat
  3. Erhvervsbåndet
  4. Qinngorput – er allerede i gang
  5. Kyststien – realiseres i etaper

I den kommende periode vil arbejdet fortsætte med Qinngorput. Udvidelsen af Atlanthavnen på Qeqertat er første prioritet, da de trafikale beslutninger knyttet til denne udvidelse er omdrejningspunktet for en udvikling både af Nuussuaq og af et sammenhængende erhvervsområde til tungt erhverv.

På lidt længere sigt arbejdes der med vandsøområdet.